اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

تأمین کالا، مواد و تجهیزات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازرگانی، تأمین و تهیه کالا و تجهیزات پرمصرف و مورد نیاز صنایع مختلف است.

شرکت جامع سازه سبلان در راستای تهیه و تأمین کلیه کالاها، مواد و تجهیزات مورد نیاز حفاری از دیرباز فعالیت نموده است و با افتخار آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه تهیه و تأمین کلیه کالاهای اختصاصی ازقبیل لوله، انواع اتصالات، شیرآلات، انواع آهن‌آلات، لوازم برقی، ورق آلومینیوم و …. می‌باشد.

نمونه پروژه‌های تأمین کالا، مواد و تجهیزات

تأمین کالا و مواد بازسازی اردوگاه های حفاری فاز ۲ به شماره قرارداد ۹۶۰۳۰۹
تأمین کالا و مواد بازسازی اردوگاه های حفاری فاز ۲ به شماره قرارداد ۹۶۰۳۰۹
خرید آهن آلات مورد نیاز شرکت ملی حفاری به شماره قرارداد ۹۶۰۰۵۵
خرید آهن آلات مورد نیاز شرکت ملی حفاری به شماره قرارداد ۹۶۰۰۵۵

تأمین آهن آلات

خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری ۶۱ فتح قرارداد ۹۵۰۰۲۸
خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری ۶۱ فتح قرارداد ۹۵۰۰۲۸

خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری

تأمین وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی قرارداد ۸۹۰۶۵۶
تأمین وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی قرارداد ۸۹۰۶۵۶

وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی

تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی قرارداد ۸۷۰۴۱۵
تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی قرارداد ۸۷۰۴۱۵

تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی

تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دکل حفاری ۵۲ قرارداد ۲۷۲۹
تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دکل حفاری ۵۲ قرارداد ۲۷۲۹

تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاه حفاری ۵۲

تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی کاروان‌های اردوگاه‌های حفاری قرارداد ۹۲۰۹۴۹
تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی کاروان‌های اردوگاه‌های حفاری قرارداد ۹۲۰۹۴۹

تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی اردوگاه های حفاری

خرید آهن آلات قرارداد ۹۶۰۰۷۸
خرید آهن آلات قرارداد ۹۶۰۰۷۸

خرید آهن الات