اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

 تأمین نیروی انسانی

تأمین نیروی انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی، جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می‌رساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد.

امروزه تأمین نیروی انسانی بعنوان متولی امر برنامه‌ریزی، سازماندهی،هدایت و رهبری، نظارت و کنترل نقش پراهمیتی در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می‌کند تا از وضعیت نیروی انسانی خود، نیروهای مازاد، کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف و یا در تعادل بودن آن‌ها اطمینان حاصل کند، و مطمئن شود کارکنان مناسب در مشاغل مناسب و در زمان مناسب منصوب شده‌اند. برنامه‌ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می‌کند تا تغییرات سازمانی و محیطی مرتبط با فعالیت‌های خود را با حداقل هزینه‌ها مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انطباق وضعیت سازمان با تغییرات رخ داده با حداقل هزینه اقدام نماید.

شرکت جامع سازه سبلان طبق قراردادهای نیروی انسانی خود به تأمین خدمات فنی و غیر‌فنی نیروهای مستمر، غیر مستمر و پاره‌وقت شرکت ملی حفاری ایران تا سقف ساعات مشخص می‌پردازد.

نمونه پروژه‌های تأمین نیروی انسانی

تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴
تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴

نیروی انسانی تعمیرات ترابری

تأمین نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران قرارداد ۹۳۱۲۷۸
تأمین نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران قرارداد ۹۳۱۲۷۸

نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ملی حفاری