اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

 تأمین نیروی انسانی

تأمین نیروی انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی، جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می‌رساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد.

امروزه تأمین نیروی انسانی بعنوان متولی امر برنامه‌ریزی، سازماندهی،هدایت و رهبری، نظارت و کنترل نقش پراهمیتی در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می‌کند تا از وضعیت نیروی انسانی خود، نیروهای مازاد، کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف و یا در تعادل بودن آن‌ها اطمینان حاصل کند، و مطمئن شود کارکنان مناسب در مشاغل مناسب و در زمان مناسب منصوب شده‌اند. برنامه‌ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می‌کند تا تغییرات سازمانی و محیطی مرتبط با فعالیت‌های خود را با حداقل هزینه‌ها مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انطباق وضعیت سازمان با تغییرات رخ داده با حداقل هزینه اقدام نماید.

شرکت جامع سازه سبلان طبق قراردادهای نیروی انسانی خود به تأمین خدمات فنی و غیر‌فنی نیروهای مستمر، غیر مستمر و پاره‌وقت شرکت ملی حفاری ایران تا سقف ساعات مشخص می‌پردازد.

نمونه پروژه‌های تأمین نیروی انسانی

تأمین خدمات فنی و غیر فنی مدیریت شعبه کیش قرارداد ۹۷۰۰۹۶
تأمین خدمات فنی و غیر فنی مدیریت شعبه کیش قرارداد ۹۷۰۰۹۶

در سال‌های اخیر صنعت نفت جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته و عملاً محور پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه های موجود بوده است. بدین ترتیب رشد و بالندگی کشور در گرو رشد و توسعه این صنعت می باشد…

از آن جایی که نیروی انسانی متخصص یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد، توسعه و موفقیت هر سازمان می باشد، ضرورت تأمین کارآمدترین نیروی متخصص بر همگان آشکار است و هر سیستم هدفمند سعی در انتخاب نیروی انسانی با تجربه و ماهر در زمینه کاری خود دارد. از این رو طبق قرارداد ۹۷۰۰۹۶ شرکت جامع سازه سبلان تأمین خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز مدیریت شعبه کیش شرکت ملی حفاری ایران را عهده دار شد…

تأمین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۲۶۲
تأمین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۲۶۲

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مربوط به تنظیفات و آبدارخانه(نظافت اماکن اداری) به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع، یک واحد تنظیفات محسوب می شود که شامل دفاتر، راهروها، پلکان ساختمان های اداری و لوازم موجود در دفاتر شرکت در جزیره کیش می باشد

خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر موارد مشروحه ذیل می باشد:

خدمات آبدارخانه ای که شامل سویس دهی به پرسنل،پذیرایی از مهمانان مهمانان شرکت و ارباب رجوع و پذیرایی از واخدهای خدمات دهنده به شرکت با توجه به جلسات روزانه عملیات…

تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۳۲۳
تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۳۲۳

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مربوط به تنظیفات و آبدارخانه (نظافت اماکن اداری) به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع، یک واحد تنظیفات محسوب می شود که شامل دفاتر، راهروها، پلکان ساختمان های اداری و لوازم موجود در دفاتر شرکت در جزیره کیش می باشد

خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر موارد مشروحه ذیل می باشد:

خدمات آبدارخانه ای که شامل سویس دهی به پرسنل،پذیرایی از مهمانان مهمانان شرکت و ارباب رجوع و پذیرایی از واخدهای خدمات دهنده به شرکت با توجه به جلسات روزانه عملیات…

تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعمیرات ترابری به شماره قرارداد ۹۸۰۲۹۲
تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعمیرات ترابری به شماره قرارداد ۹۸۰۲۹۲

در این قرارداد شرکت جامع سازه سبلان، نیروی انسانی مورد نیاز تعمیرات ترابری را طبق شرایط درج شده در قرارداد عهده دار شد.

رسیدن به اهداف سازمان بسته به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با کار و محیط متفاوت است.

بکارگیری نیروی انسانی کاملا تندرست و متخصص و با سواد و دارای صلاحیت اخلاقی از ملزومات و زمینه ساز انجام یک پروژه می باشد. با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل یکی از مؤلفه های اصلی در پروژه نفت و گاز است و روزآمد نمودن ماشین آلات و نگهداری آن ها نیاز به نیروی فنی ماهر، مسئولیت پذیر، کاردان و مبتکر دارد. این شرکت با در نظر داشتن این مهم، نیروهایی را که شایسته و توانایی انجام تعمیرات، سرویس و بازسازی ماشین آلات مورد نیاز اداره ی کل ترابری را داشته باشد، به خدمت گرفته است…

تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۴۰۶
تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۴۰۶

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مربوط به تنظیفات و آبدارخانه (نظافت اماکن اداری) شامل دفاتر، راهروها، پلکان ساختمان های اداری و لوازم موجود در دفاتر شرکت در شعبه کیش می باشد.

خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر موارد مشروحه ذیل می باشد:

خدمات آبدارخانه ای که شامل سرویس دهی به پرسنل،پذیرایی از مهمانان مهمانان شرکت و ارباب رجوع و پذیرایی از واحدهای خدمات دهنده به شرکت با توجه به جلسات روزانه عملیات.

خدمات نظافتی و بهداشتی شامل نظافت اماکن اداری به طور روزانه (اتاق ها، راهرو ها، سرویس بهداشتی، محوطه های ساختمان ها) بویژه در ساختمان ها و پایگاه های عملیاتی…

تامین نیروی انسانی ۶ دستگاه دکل حفاری مدیریت عملیات حفاری در خشکی-۳ قرارداد ۹۹۰۳۰۶
تامین نیروی انسانی ۶ دستگاه دکل حفاری مدیریت عملیات حفاری در خشکی-۳ قرارداد ۹۹۰۳۰۶

در این قرارداد تامین نیروی مورد نیاز دکل های حفاری محقق شد. در سال های اخیر صنعت نفت جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته و عملاً محور پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه های موجود بوده است. بدین ترتیب رشد و بالندگی کشور در گرو رشد و توسعه این صنعت می باشد.

تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت خدمات فنی حفاری و پروژه ها قرارداد ۹۹۰۳۱۰
تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت خدمات فنی حفاری و پروژه ها قرارداد ۹۹۰۳۱۰

در سال های اخیر صنعت نفت جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته و عملاً محور پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه های موجود بوده است. بدین ترتیب رشد و بالندگی کشور در گرو رشد و توسعه این صنعت می باشد…

تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴
تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴

نیروی انسانی تعمیرات ترابری