اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

خدمات پشتیبانی دریایی و بندری

وجود خوشه‌های بندری و دریایی باعث افزایش مزیت‌های رقابتی و توسعه منطقه‌ای صنایع بندری و دریایی می‌گردد و اهمیت آن زمانی بیشتر خواهد شد که بنادر، سیاست تشکیل شبکه‌های حمل و نقل در منطقه را در چشم اندازهای خود در نظر داشته باشند. خدمات خوشه‌های بندری و دریایی معمولاً به چهار طبقه تقسیم بندی می‌شوند: تخلیه و بارگیری کالا، فرایند ارزش افزوده و لجستیک، کانون زنجیره تأمین منطقه‌ای، جهانی و خدمات بین‌المللی دریایی.

بنابراین، بنادر باید برای اجرای این نقش مهم و جدید از عملکرد سنتی که تنها نقش ارائه تسهیلات تخلیه و بارگیری است به محلی برای ارتباط بین زنجیره بزرگ لجستیک به عنوان بخش انکار ناپذیر در کانال‌های توزیع جهانی کالا تغییر ماهیت و رویکرد بدهند.

به موجب قرارداد خدمات بندری و پشتیبانی دریایی شرکت جامع سازه سبلان مکلف می‌باشد با رعایت کلیه مقررات، استانداردها و اصول فنی و بکار‌گیری تجهیزات و نیروی انسانی مناسب نسبت به تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های شرکت حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس در دریای عمان طبق شرایط اقدام نماید.

نمونه پروژه‌های خدمات پشتیبانی دریایی و بندری

تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و خشکی قرارداد ۹۷۰۳۴۷
تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و خشکی قرارداد ۹۷۰۳۴۷
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۷۰۵۲۶
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۷۰۵۲۶

در این قرارداد شرکت جامع سازه سبلان با ارئه خدماتی از قبیل :

ثبت و اجاره ورود و خروج شناور، پهلودهی شناور

عملیات ترخیص دائم کالا از گمرکات بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس

عملیات ترخیص موقت و کاپوتاژ کالا از گمرکات بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس…

تامین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۸۰۰۶۱
تامین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۸۰۰۶۱

بموجب این قرارداد شرکت جامع سازه سبلان با رعایت کلیه مقررات، استانداردها و اصول فنی و بکارگیری تجهیزات و نیروی انسانی مناسب نسبت به تامین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه های حفاری شرکت در بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان اقدام فرمود.

طی این قرارداد ثبت و اجاره ورود و خروج شناور، عملیات ترخیص دائم کالا از گمرک، عملیات ترخیص موقت و کاپوتاژ کالا، بارگیری،حمل و تخلیه آب، خدمات تخلیه و بارگیری شناورها، بارگیری حمل و تخلیه زباله توسط خودرو مخصوص، هزینه اخذ روادید و …

تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۳۲۳
تامین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش قرارداد ۹۸۰۳۲۳

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مربوط به تنظیفات و آبدارخانه (نظافت اماکن اداری) به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع، یک واحد تنظیفات محسوب می شود که شامل دفاتر، راهروها، پلکان ساختمان های اداری و لوازم موجود در دفاتر شرکت در جزیره کیش می باشد

خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر موارد مشروحه ذیل می باشد:

خدمات آبدارخانه ای که شامل سویس دهی به پرسنل،پذیرایی از مهمانان مهمانان شرکت و ارباب رجوع و پذیرایی از واخدهای خدمات دهنده به شرکت با توجه به جلسات روزانه عملیات…

تأمین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش به شماره قرارداد ۹۸۰۰۸۱
تأمین خدمات تنظیفات و آبدارخانه اماکن شعبه کیش به شماره قرارداد ۹۸۰۰۸۱

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مربوط به تنظیفات و آبدارخانه شعبه کیش (نظافت اماکن اداری) به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع، یک واحد تنظیفات محسوب می شود که شامل دفاتر، راهروها، پلکان ساختمان های اداری و لوازم موجود در دفاتر شرکت در جزیره کیش می باشد.

خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر موارد مشروحه ذیل می باشد:

خدمات آبدارخانه ای که شامل سرویس دهی به پرسنل،پذیرایی از مهمانان مهمانان شرکت و ارباب رجوع و پذیرایی از واحدهای خدمات دهنده به شرکت با توجه به جلسات روزانه عملیات…

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های حفاری در بنادر و جزایر خلیج‌فارس قرارداد ۹۸۰۳۴۰
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های حفاری در بنادر و جزایر خلیج‌فارس قرارداد ۹۸۰۳۴۰
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های حفاری قرارداد ۹۸۰۳۵۰
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های حفاری قرارداد ۹۸۰۳۵۰

در این قرارداد شرکت جامع سازه سبلان با ارئه خدماتی از قبیل :

ثبت و اجاره ورود و خروج شناور، پهلودهی شناور

عملیات ترخیص دائم کالا از گمرکات بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس

عملیات ترخیص موقت و کاپوتاژ کالا از گمرکات بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس

بارگیری، حمل و تخلیه آب

خدمات تخلیه و بارگیری شناور

بارگیری، حمل و تخلیه زباله توسط خودرو مخصوص حمل زباله به محل های تعیین شده…

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی