اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

خدمات پشتیبانی دریایی و بندری

وجود خوشه‌های بندری و دریایی باعث افزایش مزیت‌های رقابتی و توسعه منطقه‌ای صنایع بندری و دریایی می‌گردد و اهمیت آن زمانی بیشتر خواهد شد که بنادر، سیاست تشکیل شبکه‌های حمل و نقل در منطقه را در چشم اندازهای خود در نظر داشته باشند. خدمات خوشه‌های بندری و دریایی معمولاً به چهار طبقه تقسیم بندی می‌شوند: تخلیه و بارگیری کالا، فرایند ارزش افزوده و لجستیک، کانون زنجیره تأمین منطقه‌ای، جهانی و خدمات بین‌المللی دریایی.

بنابراین، بنادر باید برای اجرای این نقش مهم و جدید از عملکرد سنتی که تنها نقش ارائه تسهیلات تخلیه و بارگیری است به محلی برای ارتباط بین زنجیره بزرگ لجستیک به عنوان بخش انکار ناپذیر در کانال‌های توزیع جهانی کالا تغییر ماهیت و رویکرد بدهند.

به موجب قرارداد خدمات بندری و پشتیبانی دریایی شرکت جامع سازه سبلان مکلف می‌باشد با رعایت کلیه مقررات، استانداردها و اصول فنی و بکار‌گیری تجهیزات و نیروی انسانی مناسب نسبت به تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه‌های شرکت حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس در دریای عمان طبق شرایط اقدام نماید.

نمونه پروژه‌های خدمات پشتیبانی دریایی و بندری

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی