اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن

خدمات شرکت جامع سازه سبلان

خدمات پشتیبانی دریایی و بندری

تأمین ماشین آلات

تأمین نیروی انسانی

خدمات پشتیبانی لجستیک و زیست محیطی

تأمین کالا، مواد و تجهیزات

نظرات مشتریان ما

محسن پاکنژاد
مدیر محترم پروژه پروژه گازی ۱+۱۲ کیش

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۳۱۲۸۶ تأمین ماشین آلات پروژه کیش

مرید پور بابادی
رئیس محترم پسماند مدیریت سیال حفاری

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۸۹۰۶۴۱ تأمین ۳ دستگاه لودر بکهو

رامتین طهماسبی پور
رئیس محترم اداره چاه پیمایی و تکمیل چاه

اظهارنامه رضایتمندی از قرارداد ۹۰۱۲۳۷ در خصوص نحوه عملکرد کامیون جرثقیل دار

محمدرضا طهماسبی بیرگانی
مدیریت محترم شعبه کیش

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۳۱۲۷۸ تأمین نیروی انسانی

محمدرضا طهماسبی بیرگانی
مدیریت محترم شعبه کیش

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۴۰۷۴۷ خدمات بارگیری،حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندها

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمانی

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۲۰۹۴۹ تأمین کالا، مواد و بازسازی اردوگاه های حفاری

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمانی

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۲۰۱۰۹ تأمین کالا، مواد و بازسازی اردوگاه های حفاری

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمانی

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۴۰۵۵۱ تأمین کالا، مواد و بازسازی اردوگاه های حفاری

بیژن سیستانی
مدیر محترم بازسازی و ارتقا دسنگاه های حفاری

اظهار رضایتمندی از قرارداد ۹۳۱۲۰۴ تأمین کالا و مواد مورد نیاز دو مجموعه متعلقات فلزی جانبی (استیل ورک)

صدراله اکبری
رئیس محترم اداره تدارکات داخلی کالا

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۴۰۲۸۶ خرید ورق آجدار ۱۰ میلی متر

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمانی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۳۱۲۸۹ تأمین کالا و مواد اردوگاه های حفاری

علی اکبر گرجی نژاد
رئیس محترم تدارکات مدیریت سیالات

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۴۰۴۹۸ خرید ۴۰۰ ورق آهنی ۱۰ میلی متر

علی اکبر گرجی نژاد
رئیس محترم تدارکات مدیریت سیالات

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۳۱۴۶۲ خرید لوله آهنی

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمانی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۴۰۲۱۷ تأمین کالا و مواد اردوگاه های حفاری

صدراله اکبری
رئیس محترم اداره تدارکات داخلی کالا

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۵۰۱۰۹ خرید لوله آهنی ۴ و ۸ اینچ

فرشید قاسمی
مدیر محترم خدمات سیال حفاری

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۰۰۱۵۴ بازسازی ساختمان ۳۲ واحدی

صدراله اکبری
رئیس محترم اداره تدارکات داخلی کالا

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۵۰۱۰۹ خرید لوله ۴ و ۸ اینچ

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۵۰۹۹ تأمین تانکر حمل سوخت دستگاه حفاری مستقر در منطقه عملیاتی سبلان

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۹۰۱۱۵ تأمین اتوبوس کولردار جهت پروژه سبلان

عبدالرحمن عامری
رئیس محترم امور مسافرت و اسناد

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۷۰۴۱۵ تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی پروژه های حفاری در سبلان

مرید پوربابادی
مدیریت محترم خدمات سیالات حفاری

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۹۰۶۴۱ تأمین تعدادی لودر با حفرکن پشتیبان جهت جمع آوری پسماند حفاری

عبدالرحمن عامری
رئیس محترم امور مسافرت و اسناد

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۸۰۵۴۸ تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی پروژه های حفاری در سبلان

عزیزاله باسفهرجانی
رئیس محترم اداره خدمات غذایی و اردوگاه های حفاری

اظهار رضایتمندی قرارداد ۲۷۲۹ تأمین خدمات مورد نیاز دستگاه حفاری ۵۲ فتح

مسعود حقیقی
رئیس محترم اداره کل ترابری

اظهار رضایتمندی قرارداد ۲۸۸۱ تأمین اتوبوس سوپردولوکس کارکنان دستگاه حفاری ۵۲ فتح در منطقه عملیاتی سبلان

عادل خنیاب زاده
رئیس محترم اداره تأمین سوخت شرکت ملی حفاری ایران

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۸۰۲۲۸ تأمین تانکر حمل سوخت دستگاه حفاری ۴۱ فتح منطقه عملیاتی سبلان(پروژه زمین گرمایی)

عادل خنیاب زاده
رئیس محترم اداره تأمین سوخت شرکت ملی حفاری ایران

اظهار رضایتمندی ۹۰۰۱۰۱ تأمین تانکر حمل سوخت دستگاه حفاری ۴۱ فتح منطقه عملیاتی سبلان

علی اکبر گرجی نژاد
رئیس محترم تدارکات مدیریت سیالات

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۴۰۴۹۸ خرید ورق آهنی

علی اکبر گرجی نژاد
رئیس محترم تدارکات مدیریت سیالات

اظهار رضایتمندی قرارداد ۹۳۱۴۶۲ خرید انواع لوله آهنی

یوسف خطیب زاده
رئیس محترم اداره تعمیرات ساختمان

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۷۰۵۹۱ طرح بازسازی سیستم فاضلاب و روکش آسفالت مجموعه ورزشی

عبدالرحمن عامری
رئیس محترم امور مسافرت و اسناد

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۸۰۵۴۸ تأمین خدمات پششتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی پروژه های حفاری سبلان

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۵۱۰۰ تأمین وسایل و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پروژه زمین گرمایی

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۵۱۲۳ تأمین کامیون ویژه حمل ضایعات و پسماندهای حفاری در منطقه عملیاتی سبلان

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۵۱۳۲ تأمین لودر با مشخصه چنگک دار و بیل مورد نیاز پروژه سبلان

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۷۰۴۱۵ تأمین خدمات پشتیبانی و امور مسافرتی پروژه های حفاری در سبلان

سعید نظری
رئیس محترم پروژه زمین گرمایی

اظهار رضایتمندی قرارداد ۸۹۰۶۵۶ تأمین وسایل، تجهیزات و انجام خدمات ارتباطی، مخابراتی پروژه زمین گرمایی

مشتریان ما