اهواز، بلوار پاسداران، طبقه فوقانی بانک مسکن
اعضای شرکت 
برای دستیابی به بهترین نتایج باید از بهترین ها در سیستم بهره برد
غلامحسین باقرنژاد
مدیر عامل
+۹۸ ۹۱۲ ۸۲۴ ۰۸۳۸
علی باقرنژاد
قائم مقام و جانشین مدیر عامل-با حفظ سمت مدیر تدارکات،پشتیبانی،بازرگانی داخلی و خارجی
+۹۸ ۹۱۲ ۰۳۰ ۷۰۸۵
راحیل مکوندی
مدیر اجرائی
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۷
آنا اشرفی
مدیر امور حقوقی و قرارداد ها
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۲
شیما بهزادی
مدیر مالی
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۳
هاله احمدی
مدیر روابط عمومی و انفورماتیک
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۵
فاطمه بصیری
مدیر امور اداری و کارگزینی
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۱
مسعود علائی نیا
مدیر عملیات ترابری و HSE
+۹۸ ۶۱۳ ۴۴۳۹ ۰۵۵ - داخلی ۱۰۶
روزبه خلیلی
مدیر شعبه کیش
+۹۸ ۹۳۵ ۷۵۶ ۰۹۴۵
امیر حسن نژاد
مسئول عملیات شعبه کیش
+۹۸ ۹۱۲ ۰۵۳ ۱۲۹۳
فرید پور محمدعلی حبیبی
مسئول امور گمرکی
+۹۸ ۹۳۴ ۷۶۸ ۴۰۸۱